Onze duurzame missie

Royal Lemkes wil het verschil maken. Zowel voor onze medewerkers en klanten, als voor de wereld om ons heen. Wij geloven dat elk bedrijf moet streven naar een betere wereld. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de generaties na ons. Met planten willen we een mooiere wereld creëren. Planten spelen namelijk een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van de aarde. Daarnaast dragen ze in en rondom huis – zeker in stedelijke omgevingen – bij aan het welzijn van mensen.

Planten en duurzaamheid lijken een logische combinatie. Toch is dat niet automatisch zo. Productie en vervoer verbruiken veel grondstoffen en dragen bij aan CO2-uitstoot. Bovendien zijn de middelen die bij de productie worden gebruikt niet altijd even goed voor mens en milieu. Royal Lemkes streeft naar een voorbeeldfunctie in de groene sector en werkt samen met haar ketenpartners aan steeds verdere verduurzaming: van zaadje tot plant bij de consument. 

639A1022

Duurzaamheidsbeleid
In 2016 hebben we samen met onze medewerkers de pijlers voor ons duurzaamheidsbeleid bepaald. Zes thema’s geven invulling aan onze duurzame missie: biodiversiteit, klimaat, welzijn, gezondheid & maatschappij, arbeidsomstandigheden in de keten, onze medewerkers, en grondstoffen.

1. Biodiversiteit
We streven ernaar om in 2020 90% van onze handel duurzaam in te kopen en te verhandelen. Duurzaam betekent: Good Agricultural Practice (GAP)-gecertificeerd en zowel GAP als Global Social Compliance Programme (GSCP)-gecertificeerd in risicolanden. Samen met andere bedrijven in onze branche en Royal Flora Holland hebben we het manifest Samen Duurzaamheid en Transparantie versnellen ondertekend. 

2. Klimaat
In 2012 plaatsten we het destijds grootste zonnepanelendak van Nederland. Daarnaast hebben we in 2014 al onze verlichting vervangen door duurzame ledlampen. In 2017 verwachten we een substantiële vermindering van energieverbruik door de plaatsing van warmtepompen. Bovendien hebben we in 2017 een batterij geïnstalleerd die de overtollige zonne-energie van onze panelen opslaat voor later gebruik. Uiterlijk in 2020 is onze bedrijfsvoering volledig energieneutraal.

We kijken ook kritisch naar onze eigen werkzaamheden en berekenen hiervoor in 2017 onze footprint berekening uit.

3. Welzijn, gezondheid en maatschappij
Werken aan een socialere en groenere wereld zit in het DNA van ons familiebedrijf. We willen de autoriteit zijn als het gaat om de positieve rol die planten in onze levens spelen. Deze kennis delen we met onze klanten, zodat zij deze wijsheid kunnen doorgeven aan hún klanten. Met de Royal Lemkes Foundation steunen we permanent goede doelen. Ook bevorderen we de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt door samen te werken met sociale uitzendbedrijven.

4. Arbeidsomstandigheden in de keten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt niet op bij de poort van ons bedrijf. Onze producten hebben vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij ons aankomen. We willen er zeker van zijn dat ze op verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Daarom werken we voortdurend aan meer transparantie in de keten. Van zaad tot plant, inclusief sierpotten en decoratie- en verpakkingsmateriaal. Om die reden zijn we lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI), een organisatie die bedrijven ondersteunt bij het opzetten van een ethisch verantwoorde toeleveringsketen.

5. Medewerkers
Bij Royal Lemkes geloven we in planten maar zeker ook in mensen. We zijn een familiebedrijf en die sfeer en cultuur koesteren we. Ons hr-beleid is erop gericht om betrokken en bevlogen medewerkers te binden en te behouden. Persoonlijke groei, vitaliteit en diversiteit spelen hierbij een belangrijke rol. Zo bieden we diverse ontwikkelprogramma’s en cursussen aan in onze Plantify Academy voor medewerkers. Daarnaast zorgen we voor een gezonde werkomgeving en verantwoorde lunches in onze eigen keuken.

6. Grondstoffen
De vraag naar grondstoffen legt een te groot beslag op de aarde. Door grondstoffen efficiënter te gebruiken en hergebruik te stimuleren, kunnen we tekorten voorkomen en vervuiling tegengaan. We brengen de product- en afvalstromen van Royal Lemkes in kaart met als uiteindelijk doel minimaal 25% minder afval in gewicht of aantal en 100% recycling.

Samen maken we de wereld groener

In de huidige maatschappij spelen veelal economische overwegingen een rol bij het oplossen van problemen. Royal Lemkes gelooft dat we meer kunnen bereiken door samen te werken. Dit vertalen we in een duurzame verbintenis met onze medewerkers, een duurzame relatie met onze leveranciers en klanten, en partnerships met andere marktpartijen. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest Samen Duurzaamheid en Transparantie versnellen.

Manifest Samen Duurzaamheid en Transparantie versnellen
Samen met onze concullega’s Dutch Flower Group, Waterdrinker, Fleura Metz en Royal FloraHolland hebben wij het initiatief genomen om ons actief in te zetten voor een duurzame, toekomstbestendige sierteeltsector, waarin bloemen en planten met respect voor mens en milieu worden geteeld en verhandeld. Gezamenlijk hebben we op 23 mei 2017 het manifest Samen Duurzaamheid en Transparantie Versnellen ondertekend. Inmiddels hebben we al verschillende mooie stappen gezet, waaronder het organiseren van kwekersbijeenkomsten om kwekers te ondersteunen bij het implementeren van de benodigde certificeringen.

Foto 2

Marco van Zijverden (Dutch Flower Group), Mariska Foppen (Waterdrinker), Lucas Vos (Royal FloraHolland) en Michiel de Haan (Royal Lemkes)

We hebben ons bovendien verbonden aan MVO Nederland, Benefits of Nature, Floriculture Sustainability Initiative en Business Social Compliance Initiative. Ook werken we samen met MPS en Global GAP om de keten verder te verduurzamen.

Ons groene pand

Duurzaamheid staat ook centraal in de huisvesting van Royal Lemkes. Ons pand is onder andere uitgerust met ledverlichting, warmtepompen en bijna 4.000 zonnepanelen. De zonnepanelen wekken genoeg energie op om het pand te laten draaien op duurzame elektriciteit. Overtollige zonne-energie slaan we op in een batterij voor later gebruik. We stimuleren onze medewerkers om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Voor medewerkers en bezoekers staan er bovendien zes laadpalen gereed om elektrische auto’s op te laden. We streven naar een energieneutraal pand!